AGENDA

touring:

Great Expectations

London, ICA 4,5-6 of nov. 2000
Inf. I.C.A. tel: 020 7930 3647

Manchester, Green Room
Inf. Green Room 0161 950 5900

MAC Birmingham
Inf. MAC 0121 440 4221

Köln
, Studiobühne Köln-Universität,
21st of Mars, 2000 kl: 20.00 og kl. 22.00
Universitätsstr. 16 a
50923 Köln, Germany
Info: Dietmar Kobbolt / Georg Franke
(0049) 22 14 70 45 13 / 37 0

Oslo
, Black Box Theater, 25 -30 janurary 2000
Info: Black Box teater Tel.22014020

Bergen, BIT Teatergarasjen, 19 - 22 janurary 2000
Info. Teatergarasjen tel. 55232235

Trondheim, Teater Avantgarden: 10 - 11 septemper 99
Info: Kristian Seltun Tel 73535592

København, KIT`s sommerscene: 17, 19-21 july. 99
Info: Kaleidoskop Teater tel: 45 35390100.

Fredrikstad, Akademi for Figurteater: 19 - 20 june 99
Figurteater Akademiets teatersal. Info: Pea Hov tel 69 35 87 00

Sandefjord, theatremarkedet: 3 june 99
Info: Anita Jørgensen Sandefjord Teatermarked Tel. 33416075

Stamsund, Figurteatret i Nordland, 15 mai 99
Info: Figurteatret i Nordland tel: 76054050

The Tigergarden

Oslo, Black Box Theater, 25. mai - 3. juni 2001
Inf. Black Box teater Tel: 22014020

London, ICA june 2001
Inf. I.C.A. tel: 020 7930 3647

Bergen, BIT Teatergarasjen, 11 - 18 november 2001
Info. Teatergarasjen tel: 55232235