AGENDA

touring:

Store forventninger

London, ICA 4,5-6 of nov. 2000
Inf. I.C.A. tel: 020 7930 3647

Manchester, Green Room
Inf. Green Room 0161 950 5900

MAC Birmingham
Inf. MAC 0121 440 4221

Köln
, Studiobuhne Koln-Universitat,
Tirsdag 21. mars, 2000 kl: 20.00 og kl. 22.00
Universitatsstr. 16 a
50923 Koln, Germany
Info: Dietmar Kobbolt / Georg Franke
(0049) 22 14 70 45 13 / 37 0

Oslo, BlackBox Teater, 25 -30 januar.
Info: Black Box teater Tel.22014020

Bergen, BIT Teatergarasjen, 19 - 22 januar
Info: Teatergarasjen tel. 55232235

Trondheim, Teater Avantgarden: 10 og 11 september kl 20.00
Info: Kristian Seltun Tel 73535592

København, KIT`s sommerscene: 17, 19-21 juli kl. 20.00 på Kaleidoskop.
Info: Kaleidoskop Teater tel: 45 35390100.

Fredrikstad, Akademi for Figurteater: 19 juni kl. 20.00 og 20 juni kl.12.00
Figurteater Akademiets teatersal.
Info: Pea Hov tel 69 35 87 00

Sandefjord, teatermarkedet: 3 juni kl 14.00.
Info: Anita Jørgensen Sandefjord Teatermarked Tel. 33416075

Figurteatret i Nordland: lørdag 15 mai. Kl. 19.00.
Info: Figurteatret i Nordland tel: 76054050


Tigerhagen

Oslo, Black Box Theater, 25. mai - 3. juni 2001
Inf. Black Box teater Tel: 22014020

London, ICA june 2001
Inf. I.C.A. tel: 020 7930 3647

Bergen, BIT Teatergarasjen, 11 - 18 november 2001
Info. Teatergarasjen tel: 55232235