KATHY ACKER 1947-97


Kathy Acker vokste opp i New York på syttitallet. Hun har utgitt 12 romaner, flere skuespill, filmmanus, en opera, en musical, samt en rekke essays og artikler, de fleste på amerikanske undergrunnsforlag.

Kathy Ackers litterære univers er -voldsomt, heftig, sjokkerende, morsomt og sexy.

Hennes tema er identitet, språk og makt. Og sex. Hennes litteratur er ofte eksplisitt pornografisk. Med sine skildringer av incest og sadomasochistisk sex har Acker ertet på seg ikke bare de vanlige amerikanske puritanerne, men også enkelte radikale feminister.

For Acker er tabubruddet et middel mot politisk kontroll. I 1986 ble romanen Blood and Guts in High School forbudt ved dom i Tyskland. Foruten at boken ble ansett som skadelig for mindreårige på grunn det pornografiske innholdet var man opprørt over at det ikke var mulig å avgjøre hvorvidthandlingen var oppdiktet eller ikke (!):

Det er ikke mulig for leseren å vite om handlingen foregår i romanforfatterens fantasi, eller om vi har med virkelige hendelser å gjøre.

Hvilket bringer oss inn på klingen av Ackers store tema: dekonstruksjonen av subjektiviteten.

Da Acker begynte å skrive fikk hun stadig rådet: Du må finne din egen stemme. Da vil du bli i stand til å skrive gode bøker. Men hun kunne ikke finne denne stemmen. Hun visste ikke engang om hun var så interessert i å finne den, for som hun sier: Jeg ville heller være i et rom med flere stemmer. Så hun stilte opp flere jeg-personer, både falske og autentiske. Hun ville undersøke om det var mulig å dekonstruere identiteten.

Er jeg nødt til å være en enhetlig størrelse? Spør Acker. Er det overhodet mulig å se på folk som enhetlige, sammenhengende personer.? Hun fant ut at subjektiviteten ikke er noe som er fiksert eller på forhånd gitt, men noe man selv aktivt kan produsere. Det ble hennes eksperiment i skrivingen; hun kunne skape et hvilket som helst antall personlige historier, et hvilket som helst antall fortellinger som eksisterte og fungerte gjennom variasjoner og mutasjoner, som en strøm av anti-hukommelse og anti-geneologi. Ved å stille egne tekster sammen med autentisk biografisk materiale og falskt biografisk materiale kunne hun bygge og moderere sin egen subjektivitet, eksperimentere med dens schizofrene muligheter.

Hva konstituerer egentlig identiteten, spør Acker, og svarer: I stor grad stereotype forestillinger om kjønn og roller.

I følge filosofen Bataille, som Acker er påvirket av, er samfunnetutelukkende opptatt av å sikre sin egen overlevelse; ikke for dets enkelte medlemmer, men for dets institusjoner. For å sikre disse konstituerer samfunnet en rekke historiske og sosiale avtaler, blant dem: tabuet. Bataille mener at det mest ukrenkelige tabuet ikke er: Du skal ikke drepe, sier, men: Du skal ikke drepe Kongen.

Hvem er Kongen? Kongen er loven som til enhver tid definerer det sett av verdier som konstituerer samfunnets immunforsvar: normaliteten

Kathy Ackers kamp mot politisk kontroll føres i språket. Hun erklærer med William Borroughs: Jeg skriver for å svekke samfunnets immunforsvar. Språket er en virus.

Begjæret er kanskje et av de siste steder som fortsetter å unndra seg politisk kontroll.

I Ackers barndom var det to steder hun kunne unnslippe foreldrenes kontroll; det ene var i skrivingen og det andre i seksualiteten. For Acker er derfor disse to områdene nøye forbundet. Hun erklærer: Språket er kroppen og kroppen lyver ikke. På samme måte som løgnen er umulig i kroppen vil jeg gjøre løgnen umulig i språket.

Acker vet at vi må drepe kongen for å finne nye fortellinger som verden kan bli laget av.