PersonaPERSONA portretterer en rekke "jeg" som ikke nødvendigvis representerer et enkeltindivids personlige historie, men som snarere flyter imellom mange seksuelle identiteter. Disse identiteter oppløses og samles i en PERSONA, som vi kaller "O".

Ofremstilles avfem dukker. De har ingen klær som kunne indikere deres karakter, de har kun sin hud og de tegn som er risset inn i dens overflate; merker og spor etter erfaringer som utgjør deres skam eller deres verdighet - alt ettersom. Alle er de døde objekter som puster og beveger seg som om de var levende. Disse objektene ergjenstand for vårt eget begjær; begjæret etter å utsette døden; etter å nå frem til å bli levende innenfor den tiden vi er tildelt og innenfor kroppens skjøre skrøpelighet.

Forestillingen fokuserer på kroppens objekt-natur, en løsrevet og anarkistisk seksualitet; den dype splittelsen mellom kroppen og det mentale, hodet skilt fra kroppen, følelsene skilt fra intellektet, kjønnets ensidighet i fraværet av Óden andreÓ som jeg`et kunne oppdage sin menneskelighet hos.

I forsøket på å konstruere sin identitet søker O en opprinnelig viten om sitt fysiske jeg, en viten som finnes forut for språket og bortenfor normaliteten.


Seksualiteten min var som veiskiller, ikke bare mellom kroppen og sjelen, men også mellom mitt liv og min død. Min seksualitet var ekstase.

Det var begjæret mitt som i det uendelige hverken var begrenset av det rent materielle,

ei heller av en rent mental virkelighet.

I denne byen, dominert som den var av ting, skrek jeg med stadig større appetitt.

Jeg ville drepe perfeksjonens by. Mine tåre var horenes tårer.

Jeg ville at Maria Magdalena skulle rive Jomfru Marias legeme i fillebiter.

Fitta mi saft og piss, rødt, ville flyte ut av hennes øyne. Jeg som bare er snill.

Jeg som ikke engang kunne såre min mor som hatet meg.

Jeg: et spedbarn

min gråt mitt piss er min seksualitet.


Kathy Acker

Medvirkende:

Ide og konsept: HOLLOW CREATURE
Regi og scenografi: GERD CHRISTIANSEN
Tekst:KATHY ACKER
Dukker: HOLLOW CREATURE
Manus: KRISTIAN SELTUN OG HOLLOW CREATURE
Dukkespillere: PER ARNE LØSET OG KIRSTI LADEGÅRD
Skuespiller: FREDRIK HANNESTAD
Komponist: HELGE STEN
Lyd-design: SVEN ERGA
Lys-design: JEAN VINCENT KEREBEL
Foto: STEIN JARLE NILSEN
Oversettelser: KIRSTI LADEGÅRD OG KRISTIAN SELTUN

Urpremiere på Black Box Teater 21.november 1998.

Støttet av Norsk Kulturråd, Fondet for utøvende kunstnere, Norsk komponistfond, Oslo Kommune og Black Box Teater.