Tigerhagen
Teknologi Som Sanselig medspiller


TIGERHAGEN er et rollespill basert på prinsippet om valg og konsekvens satt i system ved computerprogrammering.

Hagen er strukturen og Tigeren er spillet. Forestillingens fremdrift er non-lineær og den kan presenteres i mange ulike varianter. Det finnes 12 scener med ferdig forberedt forestillings-materiale. Disse opptrer i ulike kombinasjoner som velges tilfeldig hver aften. Spillets regler er både logiske og irrasjonelle, rettferdige og urettferdige. Spillets struktur er labyrintisk: der er mange veier til målet Spillet vil derfor fremstå som nyt hver gang det blir spilt, som et hypertekstuelt drømmespill hvor de ulike geografiske, mentale, språklige og karaktermessige skift utgør selve scenens premis.

Den forføreriske, hyper-seksuelle og sado-machosistiske verden var en virkelighet for Acker og mange av hennes samtidige. Det som skilte Acker fra sitt miljø og sin tid var at hun skrev om dette. Her la hun for dagen en intens, kraftfull og nærmest besatt intelligens som godt kjente grensene for såvel det virkelige som det ikke-virkelige, det meningsfulle og det meningsløse. Ackers arbeid stiller oss overfor en fantasmagorisk drømmeverden som overlapper og noen ganger tvinger sammen ulike virkeligheter.

Det har vært klart fra begynnelsen av at bruken av teknologi ville være et viktig virkemiddel når det gjaldt vår tilnærming til denne virkeligheten. Et underliggende ønske har vært å arbeide i tett samspill med teknologien på en slik måte at denne ble gitt en vital plassering både mht. estetikk og struktur. Sammenstillingen av live-aktiviteter og spesielt utviklede video- og lydprogrammer tillater musikk og video å opptre i et lekent samspill overfor forestillingen som helhet. Forestillingen ville ikke ha vært mulig å realisere uten disse sammenstillingene.

Tigerhagen er utiklet i tett samarbeid med aktørene. Like siden starten på denne prosessen har materialet utviklet seg som et resultat av aktørenes respons til Ackers tekster. Dette gjenspeiles også i dramaturgien, som er utviklet av gruppen som helhet like frem til premieren. 

KREDITS:

SPILLER: Hanne Dieserud, Fredrik Hannestad, Saila Hyttinen.
SKYGGER/ENGLER: Jakob Andersen, Kirsti Ladegård, Stuart Lynch.
VERTINNE: Kate Pendry.
REGI: Gerd Christiansen.
MUSIKK: Erik Balke & Sven Erga.
COMPUTER PROGRAMMERING (MUSIKK): Sven Erga.
COMPUTER PROGRAMMERING (VIDEO): Hans Christian Gilje.
VIDEO DESIGN & LYS: Hans Christian Gilje.
VIDEO & ADDITIONAL DESIGN: Johnny Yen.
KOSTUMER: Signe Vasshus.
PHOTO: Stein Jarle Nielsen.
SPILLESTRUKTUR: Gerd Christiansen i samarbeide med Sven Erga, Stuart Lynch
MANUSKRIPT: Gerd Christiansen og gruppen.

TIGERHAGEN er støttet av:
Norsk Kulturråd: Kunst og Ny Teknologi. Norsk Kulturfond. Norsk Kasetteavgiftsfond.

Urpremiere på Black Box 27 sept. 2000.